dijous, 6 d’agost de 2009

Per les ribes del Nil 1

Fra Riccardo, dominic nascut a Roma, professor a l'École Biblique, ens convida a acompanyar-lo en un viatge de treball a l'Egipte. Ha de preparar in situ la visita arqueològica que ha de fer el curs vinent amb els alumnes.

Ens avisa de la calor extrema de l'Alt Egipte - el sud- en ple estiu, de les incomoditats del menjar i el dormir, de les precarietats del transport i de la manca de refrigeració... La proposta que ens fa esdevé tan temptadora que li diem, convençudíssims, que sí.

Seran uns quinze dies per le ribes del Nil. De Jerusalem anirem, en autobusos, al Caire. D'allí viatjarem, en tren, fins a Assuan. Una faluca - la típica barca a vela del Nil- ens portarà uns dies riu avall. Vistarem les restes faraòniques de Luxor i tornarem al Caire. En el Sinaí acabarem, ajudant Déu, l'itinerari.