diumenge, 17 de gener de 2010

El pare Tous, primer beat dels caputxins de Catalunya

El P. Josep Tous (fra Josep d’Igualada) va néixer a la població d’Igualada el dia 31 de març de 1811. Ingressà en l’Orde dels Framenors Caputxins l’any 1827, i rebé el presbiterat el dia 24 de maig de 1834. Un amic i company seu d’Orde, Fra Josep d’Alpens, el definia d’aquesta manera: Era un religiós observant de les santes Regles que havia professat. Tot i sofrir l’exclaustració, vivia com si estigués en el claustre, com un sant religiós. Fora de les ocupacions del ministeri el seu retir era continu i sempre es trobava ocupat en la lectura de llibres. En el convent era considerat com de molta virtut, home d’una gran prudència.
L’any 1835, l’exclaustració provocada per la supressió de la vida religiosa, fra Josep la patí igual com molts altres dels seus germans: exiliant-se a França i Itàlia, fins que l’any 1843 va poder retornar a Catalunya.
Professà una tendra devoció vers la Mare de Déu sota l’advocació caputxina de la Divina Pastora. Això el portà a fundar a Ripoll (Bisbat de Vic), l’any 1850, l’Institut de Terciàries Caputxines de la Mare del Diví Pastor (actualment Caputxines de la Mare del Diví Pastor), dedicades a la formació cristiana de les nenes.
Si haguéssim de definir el nostre germà fra Josep, podríem fer-ho amb el lema: Fidel a Déu i als homes. La seva fidelitat heroica, el portà a lliurar tota la seva vida al servei dels altres en la família caputxina i en el seu ministeri. Aquesta vida lliurada per amor rebé el seu coronament quan la germana mort el visità mentre celebrava l’Eucaristia el dia 27 de febrer de 1871.
La seva beatificació serà el dia 25 d’abril, Diumenge del Bon Pastor, en la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Presidirà la celebració el cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà. Per conèixer més detalls i seguir millor tot el que fa referència a la beatificació de fra Josep Tous, podeu consultar la pàgina web dels Caputxins: www.caputxins.cat