dijous, 5 de febrer de 2009

Qualificar i desqualificar (Dijous 4)

L’autor de la carta als Hebreus és un bon coneixedor de l’Antic Testament com es pot constatar quan es refereix a l’experiència de Moisès i del poble d’Israel en la muntanya del Sinaí (He 12,18-21).
Selecciona fragments del llibre de l’Èxode i algun del Deuteronomi per fer la seva pròpia versió. Aquests fragments, en el seu context originari, expressen simbòlicament la grandesa de l'aliança del Sinaí i el profund respecte humà que es mereix. Aquests fragments, descontextualitzats i reunits a Hebreus, expressen el terror col.lectiu que provoca l’esdeveniment.

L’autor d’Hebreus desqualifica intencionadament l’aliança del Sinaí per qualificar, de forma espectacular, la nova aliança mediatitzada per Jesús. Podem suposar que en aquell moment històric, o pels destinataris de la carta, les dues aliances estarien prou barrejades com perquè l’autor sagrat utilitzés de forma tan interessada i poc respectuosa els textos de la Torà.

No és honest per qualificar una cosa, desqualificar-ne una altra. Això només ho fem quan hi ha rivalitats, quan tenim pocs arguments o quan ens sentim qüestionats. No cal menysprear ni rebutjar l’aliança del Sinaí per afirmar la validesa de la nova aliança de Jesús. Tan poc fonamentada la tenim?