dilluns, 23 de febrer de 2009

Ara sí, ara no (Diumenge 7)

Un acudit poc original explica que un conductor pregunta a un vianant que revisi si li funcionen els intermitents del seu vehicle. El vianant respon: "Ara sí, ara no, ara sí, ara no...".

Es tracta d'un acudit fàcil per ambientar el que sant Pau diu en la segona carta als corintis: "La nostra paraula no és "ara sí", "ara no"... perquè Jesucrist no ha estat mai ara sí, ara no".

L'anunci de Jesucrist i la vivencia de la fe no ha ser intermitent: ara sí, ara no. Ha de ser quelcom constant, perseverant, definitiu; per la senzilla raó que "En ell (Jesucrist) hem sentit un sí ben clar".