dimecres, 12 de desembre de 2012

Respir (Cròniques barcelonines 4)

Som a l’andana subterrània del Baixador de Gràcia. Els trens passen contínuament mentre la megafonia anuncia els destins. Els vianants s’acumulen en el centre de l’andana i, qui vol gaudir de més espai vital, ha d’anar als seus extrems. En aquesta direcció es dirigeixen dues senyores amb sendes maletes que, malgrat són d'escàs embalum, arrosseguen amb les rodes que porten incorporades.
Arriba un tren compost de poques unitats que ocupa menys de mitja andana. No hauríem captat aquest detall si no fos per les mencionades senyores que, rondinant i corrents des de l’altra extrem de l’andana, s’apressen per aconseguir el tren.
La corredissa tampoc hauria estat significativa si no fos perquè, una de les senyores, amb les presses, arrossega la maleta pel costat on no hi ha rodes. Això tindria escassa rellevància, atesa la lleugeresa de la maleta, si no fos perquè dues barnilles de metall sobresurten de la part inferior, suportant el seu pes i fregant l’enllosat. Un grinyol inacabable, un xerric escandalosíssim, un nyic-nyic agudíssim acapara progressivament l’atenció dels vianants -d’ambdues andanes!- que, d’esma, esdevenim espectadors d’una cursa tan vibrant.
La fressa s’atura quan les dues senyores arriben a la darrera porta del darrer vagó. Respiren al pujar. Nosaltres també.