dilluns, 24 de novembre de 2014

Responsables de comunió (Fidels Difunts de l'Orde Franciscà 2014)

“I la voluntat del qui m'ha enviat és aquesta: que jo no perdi res d'allò que ell m'ha donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia.” (Jn 6,39)

Són diversos els moments que l’evangeli de Joan subratlla la sol·licitud de Jesús per mantenir units en la comunió els seus seguidors. Jesús se sent responsable dels seus, dels qui el Pare li ha donat, per ressuscitar-los el darrer dia.
Igualment nosaltres, hem de sentir-nos fraternalment responsables d’aquells que ens han estat donats, essent delicadament responsables del germà, sol·lícitament responsables del germà, comprensivament responsables del germà, a fi de plegats, com un sol cos, ressuscitar el darrer dia.
Com ens deia l’evangeli de diumenge, la responsabilitat i preocupació que haurem mostrat pel germà, especialment pel més desvalgut, serà el barem que se’ns aplicarà.
Però aquesta responsabilitat, encara que barrejada de neguits i incomprensions, esdevé un moment de benaurança, un tast anticipat de la vida eterna que Jesús promet als qui creuen en ell.