dilluns, 13 d’octubre de 2014

Classismes (Dimecres 27)

Els apòstols i Jaume, el germà del Senyor, són les figures que definien el criteri eclesial sobre el compliment de la Torà pels germans gentils.  Els Fets dels Apòstols expliquen que els ancians i els apòstols es reuniren a Jerusalem per estudiar aquesta qüestió, determinant que els gentils estaven exempts de la circumcisió i de complir la Torà, mentre els seguidors de Jesús de matriu jueva la continuaven observant com ens mostra l’episodi paulí escrit en la carta als Gàlates:
 
Pere –secundat per Bernabé i altres creients de matriu jueva-, renuncien a menjar amb els germans gentils d’Antioquia per l’arribada de germans enviats per Jaume. Això ens mostra que, malgrat tots ells observessin la Torà, hi havia matisos; o més aviat costums: els creients de Jerusalem serien més escrupolosos a compartir la taula amb gentils; mentre Pere, Bernabé, i altres, més itinerants, estarien més habituats a fer-ho. La presència dels primers a Antioquia condiciona el comportament dels segons. Pau els retreu la seva hipocresia i posa en evidència l’ambigüitat de Pere.
 
L’exclusió de gentils a taula determinava un classisme entre creients jueus i gentils que Pau denuncia obertament. Serem nosaltres capaços de fer el mateix en els nostres contextos?