dissabte, 22 de desembre de 2018

Portals, alceu les llindes! (22 de desembre)


"Portals alceu les llindes, engrandiu-vos portalades eternes, que ha d'entrar el rei de la glòria". És una frase espectacular que estem habituats a recitar en la litúrgia i que encapçalava la celebració d'avui en l'antífona d'introducció. 

Som a prop de celebrar la Nativitat de Jesús. Som a punt de commemorar un naixement històric que fonamenta la nostra fe. Però simultàniament, és el moment d'invocar col·lectivament, d'orient a occident, el retorn gloriós de Jesucrist, el rei de la glòria. Aquest rei no passarà per cap porta. Tampoc passaria pels magnífics portals del temple de Jerusalem. Tampoc passarà pels pòrtics més majestuosos de les nostres esglésies més solemnes.  

Quan vingui Jesucrist com a rei de la glòria ja no caldran temples ni esglésies. Per contemplar-lo, haurem de sortir al carrer, a peu pla. Allí estarem tots junts i al mateix nivell. Un gest sublim que sintonitzarà amb la sublimitat del moment.