dimarts, 18 de desembre de 2018

La llei i la redempció (18 de desembre)


"Cap de la casa d'Israel, que al Sinaí donàreu la llei a Moisès: veniu a redimir-nos amb el poder del vostre braç". Hem proclamat aquest verset amb el cant de l'al·leluia. Es tracta també de l'antífona de la O que avui es recita a l'ofici Diví. Una síntesi brillant de l'antiga Aliança que esclata pletòricament amb l'adveniment messiànic de Jesucrist. 

El "cap de la casa d'Israel" és Iahvè, i Israel no és un club, ni un partit polític, ni una empresa, sinó una casa, amb tots els ets i uts que exhala aquesta paraula. 

Iahvè lliurà la llei al Sinaí. Oferí un projecte de vida a la casa d'Israel. Inspirà uns codis terrenals de comportament religiós i social que preparen a una vida celestial. 

Per això demanem a Iahvè que el seu Messies, el nostre Jesucrist, vingui definitivament a redimir-nos amb el poder del seu braç. Si la salvació ens arriba per la llei de Moisès, la redempció ens arriba per Jesucrist.