dimecres, 18 de juliol de 2018

Els inescrutables designis divins (Dimecres 15)


No se'ns acut res millor per sintetitzar la lectura del profeta Isaïes que l'antiga dita popular, teològicament matisable, de "Déu té un bastó que pega i no fa remor". Segons la lectura, Iahvè pega dos cops de bastó. La primera vegada servint-se dels aguerrits assiris: "la vara amb que jo pego, el bastó amb què jo castigo". Els qui reben són el regne del Nord, conquerit i escapçat per sempre més. El segon cop es serveix dels babilonis per fer pagar als assiris la seva supèrbia: "El Senyor de l'univers li enviarà un mal que li rosegarà les carns".

Avui dia ens incomoda escoltar aquesta mena de relats amb un Déu tan contundent que utilitza conqueridors violents com a instruments dels seus designis. Però la teodicea de fons reflecteix el pensament bíblic, que llegeix qualsevol acció humana a la llum de la misteriosa i inescrutable acció divina. Potser per fer entendre el mateix missatge podem utilitzar altres dites populars menys combatives com: "els designis de Déu són inescrutables" o "Déu escriu recte amb ratlles tortes".