dimarts, 8 de novembre de 2016

Titus (Dimarts 32)

Ahir i avui ens acompanya de primera lectura la Carta a Titus. Les altres cartes el presenten com un company incondicional de Pau, com un col·laborador molt pròxim. També expliquen que no era d'origen jueu sinó d'origen grec, i Pau defensà que no es circumcidés com li exigien els cristians de matriu jueva de Galàcia. La Segona carta als tessalonicencs indica que anà a Dalmàcia a anunciar l'evangeli, la Segona Carta als Corintis menciona que estigué organitzant la comunitat de Corint, i la carta a Titus el senyala com a organitzador de la comunitat de Creta. 

Titus, malgrat se'l citi 12 vegades en les cartes paulines i sigui el destinatari d'una d'elles, és un dels "servents sense cap mèrit" que proclamava l'evangeli. Tot i ser un dels primers evangelitzadors i organitzadors de comunitats sabem ben poca cosa d'ell, però l'important no són els mèrits que obtingué sinó el fruit del seu treball que encara perdura als nostres dies.