dijous, 28 de juliol de 2016

Sense pèls a la llengua (Santa Marta 2016)

A l'evangeli de fa dos diumenges escoltàvem com Marta retreia a la seva germana Maria que no l'ajudés. Avui li retreia a Jesús de no haver arribat a temps per guarir el seu germà.

Marta, impulsiva de mena, no té pèls a la llengua per expressar el que sent, però tampoc té pèls a la llengua per manifestar la seva fe: "Jo sé que Déu us concedirà el que li demaneu" li diu a Jesús desprès del retret. També declara amb convicció: "Jo crec que vós sou el Messies".  

L'extraversió de Marta contrasta amb la introversió de Maria que no obre la boca en cap evangeli, però ambdues germanes són bones deixebles de Jesús, cadascuna fidel al seu tarannà.