dilluns, 25 de juliol de 2016

Deixà la gent i se n'anà a casa (Dimarts 17)

"Jesús deixà la gent i se n'anà a casa. Els deixebles anaren a demanar-li que els expliqués la paràbola del jull".

Els moments de privacitat de Jesús amb els deixebles seran menys vistosos que els de la seva vida pública, però són moments imprescindibles on es consolidarà el seu missatge.

També nosaltres, compromesos en una vida pública que ens absorbeix i ens exigeix, no podem descuidar els moments d'intimitat i de trobament qualificat amb Jesucrist, com estem fent ara.