dimarts, 3 de maig de 2016

No ens cal res més? (Festa de sant Felip i sant Jaume, apòstols)

"Mostreu-nos el Pare i no ens cal res més" diu l'apòstol Felip a Jesús. Es tracta d'una frase eloqüent que si la concretem en les nostres vides constatem les seves fissures: sí que ens calen altres coses a més de veure el Pare, i de vegades, o sovint, ens absorbeixen o distreuen tant que el Pare ens queda lluny. 

Jesucrist ens ajuda a centrar-nos: "Qui em veu a mi veu el Pare", tot i que ens pot passar el mateix amb ell. Per això, utilitzant la mateixa eloqüència de Felip, ens diem: "Hem d'estar amb Jesús les 24 hores del dia".