dilluns, 21 de desembre de 2015

LA ICONA DE LA VISITACIÓ

Diumenge IV d’Advent, 
20 de desembre de 2015
Mi 5, 1-4a/Sl 79/He 10, 5-10/Lc 1, 39-45

El passat dia 8 de desembre, dia de la Immaculada Concepció, el Papa Francesc va obrir solemnement la Porta Santa per donar un signe visible a l’església de l’inici d’aquest jubileu especial que s’ha acabat nomenant Any de la Misericòrdia.

Això, que va sortir als mitjans de comunicació, ja és un fet concret, però no sé si és tan conegut o si tothom ha vist el logo que el jesuïta Marko Rupnik ha dissenyat per a l’ocasió. El logo té com a inspiració el passatge de l’evangeli de Joan que parla del Bon Pastor. I representa Jesús carregant un home damunt les seves espatlles que és una bonica imatge de la misericòrdia de Déu, aquest Déu que no fa distinció de persones i que sovint posava per model aquelles persones que no eren ben vistes per la societat del moment: el samarità (que és l’estranger, el pagà), el publicà (que és el col·laborador amb el règim totalitari de Roma extorsionant l’altre), la prostituta (que és la dona objecte de qui tothom se serveix). Ens cal aprofundir en aquests personatges que algun cop Jesús posa com a models de la fe per no caure en allò fàcil que és posar etiquetes genèriques a la gent.

Avui, però, crec que també tenim un altre “logo” que l’Evangelista ens proposa per aquest inici de l’Any de la Misericòrdia. I és el logo de la Visitació. I les lectures d’avui ens ajuden a poder-hi entrar en aquesta bonica imatge que trobem a les portes del Nadal: la imatge d’un Déu que es mostra amagant-se (que és humil, que no cerca la foto de portada dels mitjans de comunicació); la imatge d’un Déu que, com Maria, surt decididament d’Ell mateix per trobar-se amb l’home i la dona no només del segle I, sinó també amb l’home i la dona del segle XXI: amb tu i amb mi. Aquest és el nostre Déu, el Déu del Nadal.

Ja ho intuïen els profetes com Miquees, ho hem escoltat a la primera lectura: Es presentarà a fer de pastor... és a dir, serà algú que cerca el bé dels seus, i no només el bé, sinó el millor, per als seus. Ho interpreta l’escriptor de la carta als Hebreus: Vinc a fer la vostra voluntat... és a dir, és aquell que entra en la nostra història obeint i, per tant, no fent allò que Ell voldria, sinó sotmetent-se a la voluntat del Pare també per al nostre bé. Com també hem sentit: A nosaltres ens ha santificat l’ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre per complir aquesta “voluntat” de Déu.

Mirem doncs aquest logo, aquesta icona de la visitació i veurem que aquell que està ple de Déu, que el té en el seu sí, com Maria, no pot fer altra cosa que SORTIR de si mateix, de les seves cabòries, de les seves mesquineses, i anar a l’encontre de l’altre, sigui aquest com sigui, cregui aquest el que cregui, pensi aquest el que pensi. Potser en aquesta trobada amb l’altre diferent de nosaltres ens trobarem amb la sorpresa que hi ha el Crist amagat com hi era en el ventre de Maria. Deixem-nos sorprendre aquest Nadal novament per Déu, cerquem-lo en les coses petites, en els gestos quotidians, en la mirada de l’altre, oferim-li, però, un cor decidit a canviar la nostra manera de veure les coses, fins i tot la nostra manera de viure només pensant en nosaltres, perquè només si ens fem petits, estarem a l’alçada d’aquest Nen que ens ve a trobar.