dijous, 10 de desembre de 2015

Compassiu i benigne (Dijous 2 Advent)


El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, gran en l’amor”, repetíem en el salm responsorial.
 Es tracta d’una antífona que proclama amb vehemència i amb convicció la misericòrdia divina. La trobem en tot el recorregut de l’Antic Testament: en la revelació al Sinaí, en les reivindicacions dels profetes, i sobretot en les inspirades evocacions dels salms.
 La misericòrdia divina descrita en l’Antic Testament s’encarna de manera plena i meravellosa en Jesús. Ell ens ensenya com atansar-nos a Déu, pare misericordiós. Ell ens ensenya a ser misericordiosos, mirant des de la creu les nostres mancances i les dels nostres germans. Ell ens fa descobrir que la misericòrdia que el germà té per mi és precisament el que em fa més bo, i no pas les meves qualitat o virtuts.