diumenge, 11 de gener de 2015

Esperit, aigua i sang (Baptisme de Jesús 2015)


Amb la commemoració del baptisme de Jesús acabem el temps litúrgic de Nadal. Utilitzant el llenguatge fotogràfic podem definir les celebracions d’aquests dies com una successió de primers plans: el naixement, la Sagrada Família, Maria Mare de Déu, l’adoració dels Reis, i avui el Baptisme.

L’evangeli que hem escoltat retrata en primer pla una escena immortalitzada per la iconografia cristiana: Joan a l’esquerra batejant, Jesús al centre i dins el riu Jordà, i l’Esperit Sant damunt seu en forma de colom.

Però les altres lectures, sobretot la Primera Carta de  sant Joan, no són un primer pla, sinó una visió panoràmica o en perspectiva de la vida de Jesús on sobresurten tres elements: l’Esperit, l’aigua i la sang. El testimoni terrenal de Jesús està marcat per aquests tres elements que, talment com un fil conductor, enllacen els episodis més transcendents de la seva vida.

El primer element és l’Esperit Sant, actiu ja amb l’embaràs de Maria, però la seva irrupció més visible esdevé en l’escena d’avui: “El cel s’esquinçava i l’Esperit, com un colom, baixava cap a ell”. La imatge mostra amb nitidesa d’on prové l’Esperit i damunt de qui es col·loca. Aquest Esperit acompanya Jesús fins al darrer alè: «Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir: «Tot s'ha complert.» Llavors inclinà el cap i va lliurar l'esperit». Per l’evangeli de Joan, Jesús no morí, sinó que «lliurà l’esperit», un canvi de vocabulari intencionat. Es tracta del mateix Esperit que després alenarà sobre els seus deixebles, un cop ressuscitat.

El segon element d’aquesta visió en perspectiva és l’aigua, que evoca el bateig de Jesús, però també l’escena de la seva mort: «Un dels soldats li traspassà el costat amb una llança, i a l'instant en va sortir sang i aigua». La imatge de la sang i l’aigua brollant del costat de Jesús és una imatge sagramental que la tradició cristiana associa amb el baptisme dels creients, que participen de l’Esperit de Jesús i són redimits per la seva sang.

El tercer element és la sang, una al·lusió evident a la seva mort redemptora a la creu, que Joan Baptista anuncia l’endemà de batejar Jesús: «Mireu l’anyell de Déu».

Per això la segona lectura ens deia el següent: «Són tres els qui donen testimoni: l’Esperit, l’aigua i la sang, i tots tres concorden». El testimoni terrenal de Jesús es concreta en aquests tres elements entrellaçats. Per això el testimoni dels cristians es fonamenta en els tres mateixos elements: el do de l’Esperit Sant que rebem en el baptisme, l’aigua del baptisme que ens converteix en creients, la sang de Jesús que expia els nostres pecats fent-nos dignes d’acostar-nos a Déu.