dijous, 18 de març de 2021

Reconduir l’imperdonable (Dijous 4 Quaresma)

El fragment de l’episodi del vedell d’or que hem escoltat en la primera lectura, és una manifestació flagrant i imperdonable de la deshonestedat del poble d’Israel. La mediació de Moisès, però sobretot la gran misericòrdia divina, eviten la trencadissa de relacions, que possibilitarà la renovació de l’Aliança i que el poble continuï estretament vinculat a Iahvè.

El nostre itinerari vital també presenta episodis de deshonestedat amb Déu, semblants al del vedell d’or. Però la intervenció d’algú proper, i sobretot la misericòrdia divina, han reconduït adequadament la nostra falta, permetent-nos continuar vinculats al nostre compromís de fe.