dissabte, 27 de març de 2021

Model d’humilitat (Diumenge de Rams 2021)

“Déu omnipotent i etern, vós, per donar-nos un model d’humilitat, heu volgut que el nostre Salvador es fes home i que morís en la creu”.

Aquesta és la primera part de la pregària col·lecta que hem proclamat al començar la celebració: després de beneir els rams i abans de les lectures. La invocació resumeix, de manera magnífica, la celebració tan sentida de Diumenge de Rams, que obre les celebracions de la Setmana Santa.

Els esdeveniments converteixen Jesús en un model d’humilitat: primer es deixa aclamar, però a continuació es deixa trair, empresonar, jutjar i condemnar, i finalment es deixa crucificar.

Nosaltres no passem del primer pas, que es deixar-nos aclamar. La resta són figues d’un altre paner. Per això ens serveix tant la segona part de la pregària col·lecta: “Feu-nos aprendre la lliçó dels seus sofriments per a poder participar en la seva resurrecció”. Tenim tota la Setmana Santa per intentar-ho.