dimarts, 12 de gener de 2021

Glòria celestial i glòries terrenals (Dimarts 1)


 
Déu volia portar molts fills a la glòria”, ens deia la carta als Hebreus. També explicava que Jesucrist ha esdevingut el perfecte mitjancer per aconseguir-ho.

Al mencionar “portar a la glòria”, la carta als Hebreus es refereix a la glòria celestial, que és inabastable als humans, però que esdevé accessible gràcies a Jesucrist, enlairat a les altures.

La glòria celestial és un regal diví que tendim a oblidar, capficats, i gairebé obsessionats, en aconseguir glòries terrenals, més visibles, més apetitoses, però més fugisseres.