dijous, 19 de desembre del 2019

No perdem el temps en lamentacions (19 de desembre de 2019)


Dues filles d'Israel, la dona de Manoè i Elisabet, engendraran, de les seves entranyes estèrils i velles, nadons que esdevindran referents religiosos del poble. La credulitat a les veus celestials d'aquestes dues dones, i dels seus marits, transformarà la realitat personal i col·lectiva de manera increïble. Els respectius fills, Samsó i Joan Baptista, seran dos nazireus, dos homes consagrats al Senyor que seran testimonis lluminosos de la protecció divina i dels plans divins.

Per això no malmetem el nostre temps i les nostres energies lamentant la nostra esterilitat eclesial i religiosa, perquè desatendrem les veus celestials que anunciïn futurs infantaments.