dilluns, 16 de desembre de 2019

De Jacob en surt una estrella (Dilluns 3r Advent)


Els humans podem semblar arbres de Nadal fent pampallugues, ja sigui pels nostres estats anímics, com per les nostres ganes de cridar l'atenció. 

En canvi, "De Jacob, en surt una estrella, d'enmig d'Israel, se n'aixeca un ceptre". Ens ho deia el llibre dels Nombres per boca de Balaam, admirat d'aquell poble que s'instal·lava a Moab: un poble que irradiava llum divina del seu interior, no pas de la seva aparença externa. 

Balaam ens convida a captar la llum interior dels altres, i a utilitzar la pròpia de manera inspirada. Aquesta és la llum veritable, i no les pampallugues que fem o que deixem de fer.