dimecres, 25 de desembre de 2019

D'un cap a l'altre de la terra (Nadal del Senyor de 2019)


El profeta Isaïes parla de goig, de crits, d'esclats de goig, de dansar, de crits d'alegria. Aquest devessall d'emocions expressen el ressò popular de les paraules del missatger, que anuncia la pau i porta la bona nova als habitants de Jerusalem. Aquest missatger de bones noves ens fa pensar en la sentència del tribunal de Justícia de la Unió Europea, però no ens despistem. El profeta Isaïes anuncia el retorn de Iahvè a la ciutat de Jerusalem, devastada pels babilonis. La particularitat d'aquesta presència divina és que: "d'un cap a l'altre de la terra veuran la salvació del nostre Déu".

Aquesta salvació local, que és visible de manera universal, també la subratllava el salm responsorial, en la frase que repetíem plegats: "D'un cap a l'altra de la terra tothom ha vist la salvació del nostre Déu". 

La insistència d'Isaïes i del Salm en apreciar i en celebrar la salvació universal de Déu, contrasta amb el pròleg de l'evangeli de sant Joan. Enmig de la solemnitat del discurs, que proclama Jesucrist com la gran revelació de Déu als humans, se'ns diu sense embuts que "el món no l'ha reconegut", i que "els seus no l'han acollit". De fet, una cosa és veure la salvació divina en Jesucrist, i l'altra, és fer-li cas i acollir-la. Aquest és el pas que fa la persona creient, i així ho expressava l'evangeli: "Però a tots els qui l'han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu". 

La celebració del Nadal ens convida a endinsar-nos en el misteri de Déu, que per molt que l'escrutem, sempre se'ns escaparà de les mans. Però si ens hi atansem amb fe, trobarem petites llums que ens guiaran. Sobretot, trobarem l'esclat lluminós de Jesucrist, "la llum que resplendeix en la foscor", "la llum veritable que il·lumina tots els homes". Jesucrist ens posa a l'abast la gràcia divina i la veritat divina, però per gaudir-ho cal fe: ens cal creure en el misteri insondable de Déu, ens cal creure en el misteri de l'encarnació que es concreta en Jesucrist: "Déu, ningú no l'ha vist mai: Déu Fill únic, que està en el sí del Pare, és qui l'ha revelat." 

La tradició cristiana, gaudeix de segles i segles de pòsit de creure i de celebrar el naixement de Jesucrist com el Fill de Déu. D'un cap a l'altre de la terra, avui ho estem celebrant un any més. D'un cap a l'altre de la terra, tothom avui veu la salvació del nostre Déu.