dilluns, 13 de maig de 2019

Pentecosta II (Pasqua 4 dilluns)


En els Fets dels Apòstols, sant Pere, per justificar-se davant els creients de matriu jueva pel bateig de Corneli i la seva família, els dona un argument definitiu: "L'Esperit Sant baixà sobre ells igual com per nosaltres a la primeria". 

Aquesta "primeria" que menciona Pere es refereix a la Pentecosta. Per això ens agrada qualificar el bateig de Corneli i la seva família com "Pentecosta II". 

Si la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols significava anunciar l'evangeli a tot el món jueu, la vinguda de l'Esperit Sant en el bateig de Corneli i família significava anunciar l'evangeli als gentils, a tots els pobles, entre els quals hi ha el nostre.