divendres, 17 de maig de 2019

Déu capgira les gelosies humanes (Pasqua 4 dissabte)


Són ben comprensibles, humanament parlant, les gelosies que van desvetllar Pau i Bernabé en aquella sinagoga local d'Antioquia de Pisídia. En una setmana van revolucionar la comunitat i àdhuc la ciutat. Els dos compatriotes nouvinguts alteraven el modus procedendi i el modus pensandi de la comunitat. Mentre tants se n'alegraven dels esdeveniments, uns pocs gelosos van aconseguir de manera indirecta (mai actuen directament) que Pau i Bernabé fossin perseguits i àdhuc expulsats d'aquell lloc.
Però Déu escriu recte amb ratlles tortes, capgirant les mesquineses humanes. En aquest cas, convertí les gelosies i el conflicte en una oportunitat d'eixamplar la difusió de l'evangeli a tots els pobles.