dimecres, 15 de maig de 2019

Elogi a la diversitat (Pasqua 4 dimecres)


Església de sant Pere a Antioquia
Els Fets dels Apòstols feien una breu ressenya de la primitiva comunitat cristiana d'Antioquia de Síria. Estar a prop del port de Selèucia la convertia en un una comunitat cosmopolita. Ho indiquen els noms que es mencionaven: Bernabé, un nom hebreu; Simó, un nom hebreu però amb el sobrenom Níger: era negre?; Lluci, un nom llatí, i que procedia de Cirena, una colònia romana al litoral nord-africà; Manaén, que podria ser idumeu per la vinculació amb Herodes; i Saule, un nom d'origen hebreu. 

Podem suposar que el grec koiné seria la llengua vehicular de comunicació d'aquesta comunitat. Aquí sorgí el nom de Khristianoi per anomenar els seguidors de Jesucrist.   

Aquest cant a la diversitat de la primitiva comunitat cristiana d'Antioquia és una invitació a perdre les pors quan la diversitat no la tenim al voltant, sinó que la tenim a casa.