dimarts, 14 de maig de 2019

Els candidats a apòstol, Josep i Maties (Festa de sant Maties apòstol 2019)


Segons els Fets dels Apòstols, van ser dos els candidats a substituir Judes en el nombre dels Dotze: Josep, anomenat Barsabàs i amb el sobrenom de Just, i Maties. Les sorts caigueren sobre Maties i ell rebé l'autoritat, la distinció i la denominació d'apòstol. 

Però és curiós constatar que l'un i l'altre només apareixen citats en aquests versets dels Fets dels Apòstols. No sabem res més de cap dels dos. Aquesta constatació ens pot servir per valorar de manera més ponderada les distincions, els títols o les qualificacions de qualsevol mena.