divendres, 10 de maig de 2019

Curtedat de mires (Divendres 3 Pasqua)


Els Fets dels Apòstols explicaven que Saule, el futur Pau, estava mogut "per un afany de violències i de mort" contra els creients en Jesucrist. 

Però el mateix Jesucrist l'hi trencà els esquemes i l'hi eixamplà meravellosament les perspectives dels designis divins sobre Israel: gràcies a Jesucrist tots els pobles s'afegien als mateixos designis. 

Els humans tendim a ser agressius, fins i tot violents, contra els qui considerem invasors de la nostra realitat. El motiu fonamental és la nostra curtedat de mires. Com més oberta i eixamplada sigui la nostra mirada, se'ns cauran els tels dels ulls, i més oberta i eixamplada serà l'acollida de l'altre.