dimarts, 7 de maig de 2019

L'apedregat que apedrega (Dimarts 3 Pasqua)L'escena del martiri d'Esteve dels Fets dels Apòstols es relata com si es tractés d'un linxament públic. El motiu és acusar al poble, als notables i als mestres de la Llei d'aquells moments històrics per la seva hostilitat contra la primitiva comunitat cristiana. 

Si per un moment ens poséssim en la pell del primer  Saule, que com subratllava el text, "era dels qui demanaven la mort d'Esteve", consideraríem aquesta lapidació com la resposta justa a una blasfèmia pública i provocativa contra Déu. 

Algun segle després, els cristians serien els executors i no els executats d'aquesta mena d'ajusticiaments religiosos. 

El Crist Ressuscitat continua parlant-nos com el Jesús històric: qui estigui lliure de pecat, que llenci la primera pedra contra l'altre.