dimecres, 10 d’abril de 2019

Quinari de la Mare de Déu dels Dolors a Besalú (Dimarts 5 Quaresma)


"Quan haureu enlairat el Fill de l'home, coneixereu que jo sóc", hem escoltat a l'evangeli de sant Joan. Amb aquesta frase, Jesús anuncia la seva crucifixió de manera al·legòrica i expressa que dalt la creu coneixerem veritablement que ell és l'Enviat de Déu. L'evangeli de Joan ens explica l'enlairament de Jesús a la creu pensant en l'enlairament que hem escoltat primer al llibre dels Nombres: ara es tracta, no d'una persona, sinó d'un estendard en forma de serp, que salva la vida als qui el mirin amb fe. L'associació és clara: els qui mirin amb fe Jesús enlairat a la creu com ho van fer els fills d'Israel amb l'estendard, seran salvats, quedaran guarits de les mossegades del mal.

Aquesta imatge de contemplar Jesús enlairat a la creu ens remet a la petita aquarel·la que us ha acompanyat aquesta Quaresma en la cartellera del cancell de l'església: l'anunci del Via Crucis interparroquial a Palera que ha pintat el vostre rector. Hi contemplem un Crist crucificat que és contemplat per Maria a un costat i pel deixeble Joan a l'altra. Ells dos, com nosaltres, també contemplen Jesús enlairat.

Aquesta iconografia del Crucificat amb Maria i el deixeble estimat emmarca les paraules que Jesús els adreça des de la creu. Diu a la seva mare respecte al deixeble: "Aquí tens el teu fill". I seguidament diu al deixeble: "Aquí tens la teva mare". Aquesta darrera voluntat de Jesús ens permet fer un pas endavant, i entrar a formar part d'aquesta escena amb Maria. Aleshores esdevenim el deixeble estimat que comparteix amb Maria el dolor per la mort de Jesús. Aleshores esdevenim el deixeble que l'acull a casa seva, convertint-la en mare adoptiva i esdevenint fills adoptius.

L'evangeli de Joan mostra la seva veneració per Maria amb una discreta solemnitat: al principi de l'evangeli, Maria suscita el primer miracle de Jesús en l'episodi de les noces de Canà; al final de l'evangeli, Maria contempla el darrer alè de Jesús, i és acollida pel deixeble a casa seva, posant de manifest el paper aglutinador i central de Maria en la primitiva comunitat.

Tants segles després continuem actualitzant aquesta escena i venerant Maria al peu de la creu que contempla el seu fill enlairat en ella. Nosaltres volem posar-nos al lloc del deixeble estimat. El quinari dedicat a la Mare de Déu dels Dolors i tots els esforços que es fan per organitzar-lo són una clara manifestació d'aquesta voluntat. Amb Maria contemplem en silenci i amb gran respecte el Crucificat. Ho fem sobretot amb fe, perquè volem que la creu ens redimeixi i ens guareixi de les mossegades del mal.