dijous, 18 d’abril del 2019

L'hort de Getsemaní (Dijous Sant 2019)


El fil conductor de les homilies d'aquest tríduum pasqual seran els horts que es mencionen en els relats evangèlics de la passió. Es tracta d'escenaris discrets que ambienten la passió, mort i resurrecció de Jesús. 

L'hort que ens acompanya avui per commemorar el sant Sopar és el de Getsemaní. Els quatre evangelis coincideixen en dir que, després de sopar, Jesús i els deixebles anaren a l'altra banda del torrent de Cedró, a la muntanya de les Oliveres, a un hort anomenat Getsemaní, que en arameu significa "molí d'oli".  

Allí és on Jesús pregà al Pare dient: "Allunyeu de mi aquesta copa, però que no es faci la meva voluntat sinó la vostra". La frase "Allunyeu de mi aquesta copa" és una al·legoria de la seva mort imminent. Després de la copa de vi compartida amb els deixebles en el Cenacle, Jesús haurà de beure en soledat la copa de la mort, i l'hort de Getsemaní és el lloc per preparar-se a beure aquest glop amarg. Si la copa del Cenacle esdevé un memorial, la copa de Getsemaní esdevé un glop de dolorosa fidelitat. 

Però de fet, la copa del Cenacle i la copa de Getsemaní són una mateixa cosa. O diguem-ho d'una altra manera, les dues copes són un anunci de la mort de Jesús. Els tres evangelis sinòptics coincideixen en aquesta repetició i en donar aquest sentit a les dues copes. Així ho recorda també sant Pau als cristians de Corint, quan els explica la tradició que ha rebut i que els ha transmès: "Cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa anuncieu la mort del Senyor fins que torni".  

Per això la litúrgia de l'eucaristia ens convida a proclamar després de la consagració: "Anunciem la vostra mort". Però no ens quedem aquí i continuem dient: "proclamem la vostra resurrecció"; i ho arrodonim amb: "esperem el vostre retorn". Amb aquesta proclamació litúrgica manifestem la nostra fidelitat als textos dels evangelis i de sant Pau, que insisteixen en identificar el pa i el vi del darrer sopar amb un memorial de la mort de Jesús.

Per això la celebració de l'eucaristia no és una festa, però tampoc és un funeral: és la commemoració d'una mort plena de sentit i d'entrega que ho capgira tot, fins i tot la mateixa mort. La copa eucarística és una copa de mort que la resurrecció de Jesús transforma en copa de vida.