dissabte, 25 de desembre del 2021

Avançar en enteniment (Diumenge de la Sagrada Família 2021)

Qui honora el pare expia els pecats, qui honora la mare es guanya un tresor”. Ho deia el llibre de Ben Sira, exhortant a tenir cura dels pares quan són ancians. Els arguments van més enllà d’apel·lar al deure filial i afegeix arguments religiosos: que Déu escoltarà les pregàries, que hi haurà recompensa del Senyor, que compensarà els pecats comesos. Tots tendim a prioritzar el nostre projecte vital, però la dedicació que prodiguem als nostres pares quan són grans esdevé el barem real de la nostra sensibilitat filial i de la nostra sensibilitat religiosa.

La carta als Colossencs segueix amb el mateix to exhortatiu, convidant a tenir els sentiments que escauen a escollits de Déu: “de compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de paciència”. Segueix amb més consells fins arribar a la relació entre esposos, i entre pares i fills. Surt la polèmica frase: “dones, cal que sigueu submises als marits en el Senyor”. La frase diu el que diu, i per la nostra sensibilitat contemporània, malmet el ric contingut de la lectura proclamada. Es pot explicar dient que el context de la frase és molt antic, i que fins fa quatre dies aquesta era la consideració social. Però mentre la societat ha evolucionat i no accepta la frase, en el sí de l’Església la seguim mantenint en els leccionaris de les lectures. Si l’Església la portessin les dones, això estaria arreglat amb molta elegància i molt respecte pel text sagrat, però els homes, tot i que ens dol la frase, tenim el cap en arreglar altres coses que considerem més prioritàries.

L’evangeli de sant Lluc narrava l’episodi de Jesús adolescent que es perd a Jerusalem. Els pares el troben al temple, a la casa del Pare en majúscula. L’adolescència és una etapa de conflicte amb els pares, de posar en evidència la seva autoritat. També s’esdevé amb Jesús: l’autoritat de Josep i Maria queda qüestionada davant l’autoritat majúscula de Déu Pare. Jesús reivindica la seva personalitat, com en definitiva fa tot adolescent. Jesús anuncia el que s’esdevindrà quan sigui adult: la seva dedicació absoluta a Déu Pare. Mentrestant, al costat de Maria i Josep, “avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes”. Aquesta és la tasca personal, familiar i col·lectiva de tota persona, família i col·lectiu creient: avançar en l’enteniment i guanyar-nos el favor diví, i si a més guanyem el respecte dels altres, millor que millor.