dimecres, 30 de desembre del 2020

Missatge a pares i fills (Octava de Nadal: 30 desembre)

La primera carta de Joan dona un missatge a pares i a fills. El repeteix dues vegades. Als pares els diu que han “conegut el qui existia des del principi". Als fills que han “vençut el Maligne”. En els dos casos es refereix a Jesús: primer, com a Fill preexistent i encarnat; i segon, com a Fill redemptor del pecat.

D’aquestes afirmacions teològiques n’extreu un missatge moral: “No estimeu res del que és mundà”, molt escaient en aquestes festes de Nadal que, malgrat els inconvenients de la pandèmia, segueixen convidant quasi irrefrenablement a les exageracions: en el menjar, en el beure, en els regals, en les celebracions, en els guarniments. “Tot això no ve del Pare”, conclou la carta.