dilluns, 7 de desembre de 2020

La concepció extraordinària de Maria (Immaculada Concepció 2020)

La festa de la Immaculada Concepció de Maria és un compendi de tradició, de pietat popular i d’afirmació teològica, que convergeixen en la celebració litúrgica d’avui. 

La tradició cristiana recull de bell principi que Maria fou concebuda de manera meravellosa. Ho explica el Proto-evangeli de sant Jaume, un evangeli apòcrif del segle segon, on Joaquim i Anna, ancians i estèrils, clamen Déu per la manca de descendència: els dos reben la resposta d’un àngel que els anuncia el naixement prodigiós de Maria.

La pietat popular, al llarg dels segles, convertí aquesta tradició en una celebració, en novenes, himnes, goigs, imatges, pintures, que segons el lloc i l’època, han esdevingut un patrimoni cultural i religiós.

Aquesta tradició i pietat popular culminen, dins l’Església catòlica, en l’afirmació teològica que Maria nasqué sense pecat. Ens referim al dogma que es proclamà a mitjans del segle XIX, fonamentat no en comprovacions biològiques, sinó en arguments teològics que provenen de la fe.

La celebració litúrgica d’avui és expressió de tot plegat, on les lectures que hem proclamat aporten continguts a la festivitat. En primer lloc, el relat del paradís en el context de la festa, no ha de servir per contraposar Maria, exempta de pecat, amb Eva com una dona pecadora, perquè altrament hauríem d’esborrar santa Eva del calendari, que se celebrarà el proper 19 de desembre amb el títol de “mare de tots els homes”. El paral·lelisme és que si Eva és la mare dels humans, Maria esdevé la mare de Jesús. Si uns estem sotmesos al pecat, Jesús i Maria n’estan exempts.

Sant Pau, escrivint als cristians d’Èfes, beneeix Déu perquè gràcies a Jesucrist rebem un impuls diví per esdevenir sants i irreprensibles. En el context de la festa, això ens permet dir que Maria és la santa i la irreprensible en majúscula. Ella encarna els nostres anhels creients.

Per últim, l’evangeli de l’anunciació de l’àngel a Maria ens ambienta en l’Advent i ens assenyala el Nadal. En el context de la festa, la concepció extraordinària de Jesús està precedida per la concepció extraordinària de Maria. Ella, des de l’instant de ser concebuda, rebé el favor diví i quedà plena de la gràcia divina. L’àngel Gabriel es dedica a corroborar-ho.