dimarts, 27 d’octubre de 2020

Que el punt no faci perdre la línia (Dimarts 30)

Fra Lluís Sans deia que “hi ha que es fixa tant en els punts que perd la línia”. La frase ens serveix per explicar la carta als Efesis, quan diu i repeteix que les dones es sotmetin als seus marits. Aquest punt ens fa perdre la línia de les intencions del paràgraf, però al final, ho explica millor: “que cadascú estimi l’esposa com a ell mateix i que l’esposa sigui respectuosa amb el marit”. Aquí sí que no hi tenim res a dir.

La carta als Efesis està llegint la relació espòs-esposa com el paradigma de la relació Crist-Església: Crist estima l’Església, com l’espòs a l’esposa; i l’Església respecta Crist, com l’esposa a l’espòs. És cert que la comparança reflecteix una preeminència i una submissió. En el cas Crist-Església és evident; i en el cas espòs-esposa abans també ho era, però les coses han canviat, afortunadament; com també canvia la nostra manera d’interpretar l’Escriptura: avui dia es faria una altra comparació més escaient, però el relat sagrat mereix respecte i esforç intel·lectual per adaptar-lo.