dilluns, 26 d’octubre del 2020

Il·luminats per la fe del baptisme (Dilluns 30)

En altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el Senyor sou llum”. Són paraules de la carta als Efesis adreçades als nous batejats, en aquell moment tots adults. Per aquesta raó se’ls recorda que la seva opció de fe en Jesucrist ha d’implicar una nova manera de viure, més vigilant i més exigent, on els petits detalls també són rellevants, com s’encarrega de concretar amb diversos exemples.

Els qui hem tingut la sort d’haver estat “il·luminats” per baptisme de bell principi, i a més hem crescut en un entorn amb referents cristians, la fe ha esdevingut quelcom adquirit, més que sobrevingut. Però en algun moment concret de la nostra vida, aquesta fe ha estat assumida i interioritzada de manera conscient, esvaint foscors existencials i il·luminant el nostre interior. Per això el reclam “Viviu com els qui sou de la llum” s’adreça als batejats d’abans i als batejats d’ara, perquè agraïm constantment el do de la fe i el posem en pràctica.