divendres, 30 d’octubre de 2020

“Estic pres” (Divendres 30)

Estic pres i em presento als tribunals per defensar l’evangeli i afirmar-lo”. Ho escriu sant Pau a l’inici de la carta als filipencs, la primera comunitat que fundà a occident. L’apòstol comparteix la seva condició d’empresonat, de súbdit romà considerat rebel a l’autoritat imperial. La causa del seu empresonament era una causa nova: l’evangeli de Jesucrist, un moviment popular que prenia força i s’estenia amb  rapidesa, amenaçant la pax romana, imposada i defensada amb brutalitat.

Sant Pau i molts altres seguidors de Jesucrist moriren defensant aquesta nova causa, víctimes de les decisions judicials imperials. Però algun segle després, aquest imperi es desintegrava mentre que la difusió de l’evangeli esdevenia imparable. Els empresonaments injustos i la repressió de causes populars no deixen de ser un desgast progressiu de qui ho realitza.