divendres, 4 d’agost de 2017

La rellevància del calendari religiós (Divendres 17)

La lectura del llibre del Levític evocava les principals festivitats del calendari religiós jueu. Es tracta de diades a celebrar no per obligació ―car tots els dies són sants i bons per a pregar i dedicar-los a Déu―, sinó:
- perquè aquestes festes assenyalen uns espais i uns temps col·lectius que reuneixen a la comunitat;
- perquè configuren una identitat que és fruit d'unes opcions de fe;
- perquè marquen un ritme de vida regit per la dimensió religiosa;
- perquè esdevenen una rutina positiva que atansa el fidel en moments de defalliment.