dijous, 3 de setembre de 2015

LA MISSIÓ CONFIADA A JESÚS

Dimecres, 2 de setembre de 2015
Col 1, 1-8/Sl 51/Lc 4, 38-44


El Senyor m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts, a proclamar als captius la llibertat... aquestes paraules del verset abans de l'Evangeli i que fa uns dies també sentíem proclamar en la que per a Lluc és la primera aparició pública de Jesús, la revelació de la seva missió messiànica tot citant Isaïes a la sinagoga de Natzaret, veiem com es van acomplint mica en mica, però d’una forma ja imparable, en altres llocs.

Avui no és Natzaret qui rep la seva Paraula, sinó Cafarnaüm, la ciutat que esdevindrà el seu, podríem dir, “quarter general” fins al punt que la casa de Pere esdevindrà la casa de Jesús, model d’església en el seu viure, compartir i fer.

I veiem que Jesús té clara la seva missió fins al punt que a aquells que el volen retenir per al seu, diguem-ne, “ús particular”, els diu: També haig d’anunciar la Bona Nova del Regne de Déu a les altres poblacions; aquesta és la missió que m’ha estat confiada. Per això no es quedarà a Galilea sinó que aviat el veurem anant a Judea, fins arribar a predicar al mateix Temple de Jerusalem. Jesús, ple de l’amor del Pare, ja no s’aturarà i cercarà de comunicar a cadascú aquesta immediatesa i predilecció del Pare per cadascú (transexual o no, qui llegeix que entengui) dels seus fills: Jesús imposava les mans a cadascun i els curava.

Aquesta agenda de Jesús (pregar, guarir, alliberar, predicar), la seva missió, no és sols la seva missió... és també la nostra. Ja s’intueix un xic en el mateix text on hi ha alguns (no sabem quants ni quins) que van pregar Jesús per la sogra de Pere... i aquesta fou guarida... i un cop guarida la veiem servint, posant en comú allò que té, expressant en forma pràctica la salut que ha rebut, posant en joc dons i talents. Com veiem d’altres que porten els seus malalts davant Jesús.


Els deixebles de Jesús imiten el Mestre també pregant, guarint, alliberant, predicant... compartint amb Jesús el seu anhel per portar el Regne arreu... és la missió que encarregà als seus abans de pujar a la dreta del Pare: que sapiguem guarir, atendre, entendre, donar, ajudar i estimar els qui ho necessitin i, d’aquesta manera, anunciar la Bona Nova a tothom!!!!