dijous, 8 d’octubre de 2009

El dia del Senyor (Divendres 27)

Que tremolin els habitants del país perquè arriba el dia del Senyor”, diu el profeta Joel als seus contemporanis. L’expressió “el dia del Senyor” la trobem en la tradició profètica -especialment en Amós i Sofonies- per anunciar una intervenció divina imminent i sense contemplacions. Les al.lusions a aquest dia són sempre categòriques i amenaçants.

Aquest discurs profètic pretén ser una teràpia de xoc que saccegi l’autocomplaença del poble, especialment de les seves autoritats civils i religioses. Del “dia del Senyor” ningú no podrà escapar-se, proclamen els profetes, a diferència del “dia dels humans” on els més astuts i vividors ho toregen quasi tot, i els més revestits de poders, dignitats o reconeixements, gaudeixen d’immunitat, d'impunitat o de submissió.

L’autocomplaença és un mal social, moral i religiós: instal.la en la irrealitat, anul.la la sensibilitat i l’autocrítica, bandeja categòricament qualsevol oposició, fomenta la prepotència i l’orgull, distorsiona la moralitat, promou la passivitat i la permissivitat. L’autocomplaença és molt subtil i traïdora: fins i tot el nostre discurs -crític amb ella- pot estar-ne amarat.