dilluns, 1 de desembre del 2008

Gaudir del paradís (Dimarts-1 Advent)

Un expert en jardineria ens explicava que si tallem la soca d’una olivera a ran de terra li brotaran tot de plançons al seu voltant. Per fer-nos-ho visualitzar ens evocava el salm que diu: “els teus fills seran com plançons d'olivera al voltant de la taula”.

Isaïes ens parlava a la primera lectura d’un plançó, brotat d’una soca tallada, la soca de Jessè. Es tracta d’una imatge forestal que evoca el rebrotar de la monarquia israelita; una monarquia escapçada amb les destruccions, primer del Regne del Nord en mans dels assiris, i segon, del regne de Judà en mans dels babilonis.

Aquest rebrot de Jessè serà un rei amb característiques messiàniques, és a dir, amarat d’esperit diví; serà un rei que implantarà un nou ordre social, que instaurarà un nou ecosistema, que desplegarà una moralitat i una religiositat que ho ompliran tot.

Els primers cristians van veure en Jesús de Natzaret la materialització d’aquest rei messiànic. Per ells, Jesús esdevé l’inaugurador d’uns nous temps que possibilitaran gaudir d’aquest estadi paradisíac, magistralment descrit per Isaïes.

Isaïes el descriu, Jesús el fa accessible, nosaltres l’hem de fer realitat.