dimecres, 12 de gener de 2022

Aquí em teniu (Dimecres 1)

Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat”, era la resposta que hem repetit en el salm responsorial. La frase expressa el sentit de la primera lectura, quan el noi Samuel aprèn a discernir la veu divina i a respondre amb una disponibilitat completa. 
 
Semblantment deia Jesús a l’evangeli: “Aquesta és la meva missió”, referint-se a la seva disponibilitat i compromís de complir la voluntat divina, concretada en anunciar la Bona Nova i en guarir malalts i endimoniats. 
 
Nosaltres segur que estem disposats a complir la voluntat i la missió divina sempre que encaixi en els nostres plans. Però alterar-los per deixar-nos sorprendre com Samuel i per respondre convençuts com Jesús, ja són figues d’un altre paner. Ens deu faltar el recolliment de Samuel al temple i el pregar en llocs solitaris com Jesús per dominar el nostre jo i afavorir el tu de Déu.