dilluns, 5 de març de 2018

Recipients d'aigua viva (Dilluns 3 Quaresma)


Moisès, amb l'ajut de Iahvè, proveeix el poble d'Israel amb aigua de la roca.
La samaritana, amb l'ajut d'un recipient, proveeix Jesús amb aigua del pou.
Jesús, amb l'ajut del Pare, vol proveir la samaritana amb aigua viva.
Jesucrist el Fill, amb l'ajut del Pare i de l'Esperit Sant, proveeix els qui creuen en ell amb aigua viva.
L'Església, amb l'ajut de l'Esperit Sant, concreta aquesta provisió a través de la Paraula i els sagraments.
Nosaltres, amb l'ajut de l'Esperit Sant, esdevenim recipients eclesials d'aigua viva. No deixem que els nostres mals pensaments, mals humors, mals moments, males paraules, ens converteixin en cisternes escardades que deixen perdre aquesta aigua viva.