diumenge, 18 de desembre de 2016

Emmanuel! (Advent 4)

"La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel". La frase l'hem escoltada en la primera lectura. Es tracta d'un anunci pronunciat pel profeta Isaïes a la casa de David: el rei Acaz tindrà un fill, la seva esposa infantarà un nadó. El seu nom Emmanuel ho expressa tot: "Déu és amb nosaltres". Enmig de l'agitació política, social, econòmica i religiosa del moment, el missatge del profeta era d'esperança: el proper rei serà un signe especial i tangible de la presència de Déu enmig d'Israel. Els designis divins s'acompliren amb el successor, el rei Ezequies, senyalat per les Escriptures com un gran rei equiparable a David, del llinatge del qual havia de sortir el rei Messies, l'alliberador d'Israel. 

"La verge tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir: "Déu és amb nosaltres". La frase l'hem escoltada també en l'evangeli, ara en boca d'un àngel i dirigida a Josep, anomenat "fill de David", és a dir, descendent de la casa de David. L'anunci i la promesa es repeteixen segles després, també en un moment d'agitació política, social, econòmica i religiosa. El missatge segueix essent d'esperança: el fill que ha concebut la seva promesa Maria és obra de l'Esperit Sant, i el seu nom serà Jesús, Salvador, perquè salvarà dels pecats el seu poble. Els designis divins s'acompliren de nou amb el primogènit de Maria i Josep, Jesús, senyalat per les Escriptures com el fill de Déu, acomplint al cent per cent el sobrenom d'Emmanuel, de "Déu és amb nosaltres". 

Per a un creient és obvi que "Déu és amb nosaltres", sigui contemplant les obres de la creació, a través dels esdeveniments bons o dolents que ens puguin succeir, a través de persones que el fan present amb el seu comportament i paraules, o a través de la pregària personal i comunitària. Però el misteri de Nadal que celebrarem el proper diumenge té una concreció extraordinària amb la persona de Jesús. Ell és de forma plena "el Déu amb nosaltres", experimentable de forma tangible quan va viure enmig nostre, experimentable de forma sagramental des de la seva resurrecció i ascensió al cel. Però tant el Jesús humà que trepitjà aquesta terra fa més de dos mil anys, com el Jesús gloriós que seu a la dreta de Déu només és perceptible des de la fe. 

La fe ens fa veure i apreciar el que costa de veure i d'apreciar en un principi. La fe ens fa creure el que costa de creure en un principi: que la verge engendrarà un fill per obra de l'Esperit Sant. Sant Josep ho cregué i "la prengué a casa com esposa".