dijous, 4 d’agost del 2011

Càstig diví (Dijous 18)

Quina patata calenta tenen el judaisme i el cristianisme a l’hora d’interpretar el miracle de les fonts de Meribà!
Avui no hi ha excuses de relat escapçat, com ahir. Després de fer brotar aigua de la roca, Déu anuncia a Moisès i Aaron que no entraran a la terra promesa. Què han fet malament els dos germans per rebre tal càstig?
La tradició jueva dóna diferents respostes. L’aproximació més suggerent és la de Maimònides, en el segle XII: diu que Moisès va ser castigat per haver perdut els estreps amb el poble anomenant-los “rebels”, i per colpejar exasperat la roca dos cops, com si volgués bastonejar al poble.
“Quan un profeta perd els estreps, el do de profecia l’abandona”, diu el Talmud.