diumenge, 24 d’abril de 2011

"Pau a vosaltres, amics!" (Vetlla pasqual a Sant Martí del Montnegre)

Pau a vosaltres, amics!” és la salutació que hi ha en el rètol més vistós, llegible de lluny estant, que presideix l’entrada del recinte parroquial. La seva part superior és més perceptible i assenyala el nom de l’indret: “Sant Martí del Montnegre”. Més que un rètol és una llosa de pedra de cinc angles, polida i fixada amb unes grapes de ferro a una columna construïda amb pedres i ciment. Tot plegat arriba quasi a l’alçada d’una persona. Damunt la columna que suporta la llosa hi ha, allargassat i fixat amb ciment, el monograma del nom de Crist que mostra la identitat cristiana d’aquest espai muntanyenc.

Pau a vosaltres, amics!” es tracta de la salutació pasqual del Crist Ressuscitat, que complementada amb l’adjectiuamics”, s’estén més enllà del cercle de deixebles i de creients, arribant a tota persona que entri en aquest recinte. Gravar en una llosa la salutació del Crist Ressuscitat és expressar el bo i millor que tenim; és manifestar el nucli de la nostra fe; és mostrar sense cap vergonya que Jesús és el nostre referent vivent que ens presideix i que saluda afectuosament a tothom.

Per analogia, el Crist Ressuscitat també presideix el recinte de l’Església en majúscules, que igualment esdevé visible de lluny estant. La seva presència es manté i se sosté gràcies a la columna formada per les pedres vives dels apòstols i dels seus successors: el papa catòlic succeint a sant Pere, el patriarques grecs i eslaus succeint a sant Andreu, el patriarca armeni succeint a sant Jaume, el papa copte succeint a sant Marc. Tots ells, units, consolidats i formant un sol cos pel ciment de la fe, testimonien aquesta presència del Senyor Jesús, l’única presència que ha d’allargassar-se pel damunt d’aquesta columna apostòlica.

Per últim, el Crist Ressuscitat presideix totes les celebracions, especialment aquesta, on esdevé proper a través de la sagrada Escriptura i del pa i el vi eucarístic, però aquesta nit també a través de la llum del ciri pasqual i de l’aigua que beneïm. Tot un devessall manifestador que ens entra pels sentits i que alimenta la nostra fe en el Ressuscitat.

Sant Martí del Montnegre és una comunitat eclesial senzilla, viva, humil, que viu serenament la seva fe, sense ostentacions, sense lamentacions, tocant de peus a terra. El Crist Ressuscitat també s’hi fa present en molts detalls personals que fan lluir el jardí i l’església, especialment durant aquest tríduum pasqual: recollint germans de la comunitat amb el cotxe, arreglant làmpades, pintant rètols, portant flors i plantes, preparant i dirigint cants, llegint lectures, arreglant tovalles i avui estrenant-ne unes, portant candeles de Jerusalem, preparant la xocolata desfeta del ressopó.

Cadascun de nosaltres, amb la nostra presència, amb la nostra vivència de fe, amb les nostres accions, som les pedres vives que construïm la columna on es fa present el Crist Ressuscitat que saluda a tothom dient: “Pau a vosaltres, amics!”.