divendres, 26 de març de 2010

Molts d’aquell indret van creure en Jesús (Quaresma 5. Divendres)

Molts d’aquell indret van creure en Jesús”. L’evangeli es refereix a la zona de l’altra banda del Jordà, on Joan havia començat a batejar.

L’ indret esmentat de forma tan genèrica es correspon amb el major nucli de població cristiana que hi ha actualment a Jordània, que té com a centre i referent a Madaba, l’anomenada ciutat dels mosaics.

Aquesta concurrència de cristians no és actual, prové de l’època bizantina. Tenim testimonis arqueològics que ho testimonien i, a jutjar per les esglésies i la qualitat dels seus mosaics, es tractava d’una presència cristiana rellevant.

La presència bizantina ens enllaça amb el text evangèlic: “Molts d’aquell indret van creure en Jesús”. D’aleshores ençà, encara és així.