dilluns, 8 de juny de 2009

Feliços... (Dilluns 10)

L’evangelista Mateu quan posa en boca de Jesús la paraula «feliços», l’original grec utilitza l’adjectiu makarios, que té diversos matisos: afortunat, feliç, sortós, beneït, benaurat.
Píndar, el poeta grec, utilitza makarios tant per designar la condició supra-terrenal dels déus com l’alegria del poble per una extraordinària bona fortuna. El grec clàssic també l’utilitza per expressar l’estadi dels morts que han assolit la vida supracelestial dels déus.

Quan Jesús, en l’evangeli de les benaurances, diu nou vegades makarioi fa referència a aquella manera de viure la vida que et fa sentir a prop de Déu malgrat les dificultats, o millor dit: és assumint les dificultats que hom troba Déu, i hom aprèn a mirar-ho tot amb uns altres ulls, més alliberats, més bondadosos, més lúcids...