dilluns, 2 de juny de 2008

Per tota la vida

Atenent a la petició d'en Jordi en el seu comentari a la meva entrevista, vet aquí la fórmula de la professió, tal com la fem els frares i com jo mateix la vaig dir a mans de fra Cinto Duran el dia 11 de maig.

A lloança i glòria de la Santíssima Trinitat!
Jo, fra Francesc Miquel Sánchez Mogena,
mogut per divina inspiració a seguir més de prop
l’Evangeli i les petjades de nostre Senyor Jesucrist,
ara, davant els germans aquí presents
i a les vostres mans, fra Jacint Duran i Boada,
amb ferma i sincera voluntat:
faig vot a Déu, Pare sant i omnipotent,
de viure durant tota la meva vida
en l’obediència, sense posseir res i en castedat,
alhora que
prometo observar la vida i la Regla dels Framenors
confirmada pel papa Honori,
segons les Constitucions dels Framenors Caputxins.

Així doncs, em dono de tot cor a aquesta Fraternitat,
a fi que, amb la gràcia de l’Esperit Sant,
amb l’exemple de Maria Immaculada,
amb la intercessió de nostre Pare sant Francesc
i de tots els sants
i amb l’ajut dels germans,
pugui assolir la perfecció de la caritat
al servei de Déu, de l’Església i dels homes.