diumenge, 11 de juliol de 2021

Les contradiccions d’anunciar la salvació (Diumenge 15)

Ves a profetitzar a Israel, el meu poble”, son les paraules que el profeta Amós escolta en boca de Iahvè i que compleix al peu de la lletra. Amós deixa camps i terra i marxa cap al nord, en un altre context. Allí farà inesperadament de profeta i viurà la contradicció de parlar en nom de Déu i de ser qüestionat per l’autoritat reial i per l’estament sacerdotal. Amós haurà de tornar a  la seva terra, fracassat als propis ulls i als ulls dels altres, però als ulls de Déu havent complert la missió encomanada.

No és fàcil realitzar aquest discerniment quan es pateix el fracàs en pròpia carn; per aquesta raó el salmista ens convida a repetir l’antífona del salm responsorial: “Senyor, feu-nos veure el vostre amor, i doneu-nos la vostra salvació”. L’amor diví no eximeix de contradicció humana, al contrari, gairebé esdevé proporcional a l’experiència personal d’aquest amor. Però és enmig d’aquesta contradicció on també experimentarem la salvació divina.

La carta als Efesis predica Jesucrist com a portaveu i mediador de la salvació divina, afirmant que Déu “ha volgut unir en el Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra”. Unir el món terrenal i el món celestial no és tasca fàcil. Després del testimoniatge dels profetes, sovint sofrent, Jesucrist esdevé la plenitud d’aquesta unió, amb la consciència absoluta del seu sacrifici personal com a fonament d’aquest pont que Déu ha establert amb els humans.

Per aquesta raó, els cristians continuem assumint la crida i la tramesa que Jesús fa als seus deixebles en l’evangeli, donant-los força interior i exterior per anunciar la salvació, però alhora exigint discreció de mitjans i humilitat. La seva tasca donarà fruits: “Treien molts dimonis i ungien molts malalts, que es posaven bons”. Aquesta missió esdevé un compromís i un repte per a nosaltres, conscients que els deixebles treien molts dimonis, no tots; i que guarien molts malalts, no tots. La missió dels profetes, la missió de Jesús, la missió dels deixebles, la nostra missió, implica èxits i fracassos, perquè la tasca d’unir el món celestial i el terrenal no és empresa fàcil.